Privacy


Privacy statement 

Disclaimer

Disclaimer

De reisbureaus aangesloten bij Cooperatie Travelizi U.A. zijn aangesloten bij  ANVRSGR en het Calamiteitenfonds en haar dienstverlening is in overeenstemming met de voorwaarden van deze organisaties.

Deze email (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Heb je dit bericht per abuis ontvangen dan word je verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen.

Indien deze email een eventuele boekingsbevestiging omvat, gelden de ANVR-Reizigersvoorwaarden en Boekingsvoorwaarden doorverkoper. Je kunt deze voorwaarden nalezen op https://www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf. Op de boekingsbevestiging staat welk onderdeel van de voorwaarden op jouw reis van toepassing is: de ANVR-Reisvoorwaarden of de ANVR-Boekingsvoorwaarden. Aanvullend op de ANVR Boekingsvoorwaarden gelden mogelijk ook de ANVR ‘Gekoppeld Reisarrangement’ voorwaarden. Als niet duidelijk is vermeld welke voorwaarden van toepassing zijn dan gelden de ANVR-Reizigersvoorwaarden. Lees hier de Touroperator voorwaarden en Vervoer- en bagage voorwaarden.

Prijzen en/of vluchttijden worden altijd onder voorbehoud van beschikbaarheid opgegeven en kunnen onderhevig zijn aan (prijs)wijzigingen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid over de juiste grensdocumenten en juiste vaccinaties voor je bestemming(en) te beschikken. Grensdocumenten: www.visum.nl en voor vaccinaties en gezondheidsbepalingen: https://www.ggdreisvaccinaties.nl/

Het is voor het maken van reserveringen in het kader van de boekings- en financiële vastlegging van jouw opdracht, noodzakelijk dat wij beschikken over de correcte persoonsgegevens zoals exact vermeld in je paspoort. In dit kader zullen wij je gegevens moeten delen met de uitvoerder(s) van de via ons gereserveerde diensten. Voor meer informatie over ons beleid aangaande je persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacy statement. Deze vind je op onze website https://www.travelizi.nl/privacy .
 

Privacyverklaring 

 

1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens op deze website is:

 • Naam: Coöperatie Travelizi. U.A.
 • Adres: 98, 1261 KD
 • E-mailadres: klantenservice@travelizi.nl
 • Telefoonnummer: 06-51065365
 • Coöperatie Travelizi U.A. staat ingeschreven bij  de Kamer van Koophandel onder nummer 91611083 en BTW registratie BTW nummer NL865711367B01 .

2. Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Uw geboortedatum en geslacht
 • Uw reisgegevens, zoals uw bestemming, reisduur en reisgezelschap
 • Betalingsgegevens
 • Informatie over uw interesses en voorkeuren

3. Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om uw reis te boeken en te regelen
 • Om u te informeren over uw reis
 • Om u te voorzien van relevante communicatie over uw reis
 • Om uw boeking en betaling af te handelen
 • Voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven en aanbiedingen

4. Gegevensverstrekking aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden die uw persoonsgegevens kunnen ontvangen zijn:

 • Reispartners, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en autoverhuurbedrijven
 • Betalingsproviders
 • Marketingbureaus

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen.

6. Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

7. Uw rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres dat in punt 1 is genoemd.

8. Klachtrecht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is altijd op onze website te vinden.

10. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer dat in punt 1 is genoemd.

Korte uitleg

Privacy
Voor het boeken van een reis hebben wij je gegevens nodig. Deze worden vanzelfsprekend met zorg behandeld. Je gegevens worden in beginsel niet aan derden verstrekt. Alleen voor zover noodzakelijk in het kader van de uit te voeren diensten geven wij je gegevens door aan de reisdienstverlener(s).

Ook wanneer je conform artikel 3 van ANVR Reisvoorwaarden kenbaar hebt gemaakt dat je gezondheidstoestand en/of mogelijke behoefte aan medische bijstand van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis dan geven wij deze gegevens door aan de betrokken reisdienstverlener(s).

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft.

Jij bent
Jij bent degene die onze website bezoekt en/of een reis boekt, je inschrijft voor een nieuwsbrief of dat je alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons chat of belt, dat je gebruik maakt van een van onze apps, een offerte opvraagt voor een groepsreis of gebruik maakt van een van onze andere diensten.

Voor welke doeleinden
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer je op een andere manier contact hebt met ons, leggen wij je persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening zoals bijvoorbeeld jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken. Ook zijn deze noodzakelijk voor de dienstverleners, die als tussenpersonen, voor jouw reis en vakantie goed te laten verlopen. Desbetreffende leveranciers zijn verantwoordelijk voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Deze gegevens verzamelen wij voor:

 • Om je reis te kunnen boeken, uitvoeren, factureren en / of je opgegeven voorkeuren en opties te kunnen verzorgen
 • Om je boekings- en persoonlijke gegevens welke is aangemaakt te kunnen onderhouden
 • Om bij calamiteiten jou en de thuisblijver te kunnen bereiken tijdens de reis
 • Om analyses uit te voeren op het gebruik van onze website en/of app  je gedrag, wensen en interesses en analytische cookies ter verbetering van onze dienstverlening en ons product
 • Bij inschrijving voor een nieuwsbrief, uitsluitend van naam, email en adres.
 • Om  onze app met jouw gegevens te kunnen downloaden

Bij het gebruik van één van onze apps betreft het hier inloggegevens, gerelateerde reserveringsgegevens of gegevens welke zijn ingevoerd om het profiel in de app te verrijken. We verwerken deze gegevens om te identificeren dat bij een volgend gebruik van de app je dezelfde persoon bent als de eerdere gebruiker van de app.

 Jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor

 • Medewerkers op de vestigingen van de Coöperatie Travelizi U.A. voor de uitvoering van de reisovereenkomst
 • Partijen die jou (een deel van) de geboekte reis gaan leveren, zoals luchtvaartmaatschappijen, andere vervoerders, accommodatie eigenaren, reisleiders en overige partijen.
 • We geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de reisovereenkomst (bijv. luchtvaartmaatschappijen en accommodatie eigenaren buiten de EER). 
 • Bij reizen naar buitenlandse bestemmingen reist, kan het verplicht worden gesteld (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat je persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Dit kan zijn gegevens uit klantgegevens, contactgegevens en reserveringsgegevens.
 • Partijen zoals marketing bureaus, online software partijen en betalings als IDeal en banken ter ondersteuning van onze dagelijkse werkzaamheden

Verwerken van persoonsgegevens
Wij gebruiken een aantal grondslagen bij het gebruik van je persoonsgegevens. Deze zijn:

 1. Het noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst 
 2. Het noodzakelijk zijn om een wettelijke plicht na te komen 
 3. Het noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. 

Bewaartermijn
Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor de doeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. 

Jouw rechten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan zonder vooraankondiging worden aangepast waarbij uw rechten, zoals hierboven blijven gewaarborgd.

Uitschrijven nieuwsbrieven
Wil je geen geen nieuwsbrieven meer ontvangen? Bij ontvangst van de nieuwsbrief kan je onderaan deze brief je uitschrijven.